03 sierpnia, 2014

Terapia kwiatami :D.
 
* Kwiatowa ak(a)cja rozgrywała się na terenie bielskiego Rosarium oraz licznych alejkach i plantach.